Гістарычна-археалагічны зборнік. — 2014. — Вып. 29

Гістарычна-археалагічны зборнік 2010 Вып. № 29Часопіс: Гістарычна-археалагічны зборнік. — 2014. — № 29. Да 85-годдзя Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Характарыстыка: Гістарычна-археалагічны зборнік — перыядычнае выданне Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Першы выпуск ГАЗа пабачыў свет у 1927 г., пасля чаго выданне было спынена і было адноўлена толькі ў 1993 г. ГАЗ-29 прысвечаны 85-гадоваму юбілею Інстытута гісторыі НАН Беларусі. У выпуску 29 за 2014 г. друкуюцца артыкулы В. Даніловіча, В. Ляўко, М. Касцюка, В. Голубева, А. Скеп'ян, А. Чаропкі, А. Філатавай, В. Лакізы, Н. Дубіцкай, Л. Побаля, А. Вайцяховіча, С. Дзярновіча і шэрагу іншых археолагаў і гісторыкаў.

Фармат: Pdf.

Памер: 7,8 MB.

Крыніца: Сайт Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Спампаваць выпуск/Скачать выпуск.

Усе матэрыялы бібліятэкі атрыманы з агульнадаступных крыніц. Сайт Adverbum.org не ўтрымлівае файлаў кніг, а прапануе спасылкі на іх. Спасылкі на кнігі па гісторыі даюцца выключна з мэтай азнаямлення. Калі спасылка не працуе, калі ласка, паведаміце аб гэтым у каментарах або праз форму сувязі.


Змест нумара:

Каваленя А. Фарміраванне гістарычнай свядомасці грамадства — важнейшая задача гістарычнай навукі
Даніловіч В. У авангардзе сучаснай айчыннай гістарычнай навукі
Левко О. Научные исследования центра истории доиндустриального общества Института истории НАН Беларуси
Смехович Н. Научная жизнь сотрудников центра истории индустриального общества Института истории НАН Беларуси
Кузьменка У., Кошалеў М. Навуковыя даследаванні цэнтра гісторыі постіндустрыяльнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі
Глеб М. Центральный научный архив Национальной академии наук Беларуси

ГІСТОРЫЯ
Касцюк М. БССР напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны: грамадска-палітычнае становішча
Голубеў В. Сялянская сям’я ў Беларусі ў эпоху феадалізму: праблемы і перспектывы даследавання
Шевченко Н. «Варязьке питання» у працях Михайла Максимовича
Калечиц И. Духовные лица средневекового Полоцка: неизвестные имена в граффити
Скеп’ян А. Жанчыны пры магнацкіх дварах Вялікага Княства Літоўскага ў XVI–XVII стст.
Медовкина Л. К.В. Харлампович как исследователь истории школьного образования XVI–XVII вв.
Рябуха Ю. Рейд Стефана Чарнецкого на Брацлавщину весной 1653 г.
Ковалевская О. Изображения представителей казачества в произведениях сакрального искусства XVII–XVIII сс.
Карпенка Д. Сухапутныя шляхі зносін на тэрыторыі Вялікага Княства Літоўскага (Мсціслаўскі, Пінскі і Мазырскі паветы)
Китурко И. Скарбовая комиссия ВКЛ и реорганизация таможенной службы в 1765–1772 гг.
Філатава А. Палітычная сітуацыя на беларуска-літоўскіх землях, далучаных да Расійскай імперыі (1772–1795 гг.)
Чаропка С. Ваенная рэформа 1775 г. у арміі Вялікага Княства Літоўскага
Анофранка Н. Палітыка Паўла І у адносінах да беларуска-літоўскіх зямель (1796–1797 гг.)
Макиенко А. Формирование архивной службы в систпме земских учреждений на территории Украины (вторая половина XIX — начало ХХ в.)
Новік Н. Чыгунка як фактар сацыяльна-культурнага развіцця Беларусі (другая палова ХІХ — пачатак ХХ ст.)
Латушкова Ю. Денежное обращение и котировки валют в Минске (август 1919 — июль 1920 г.): по материалам городской прессы
Бароўская В. Праблемы стварэння і дзейнасці Польска-расійска-ўкраінскай ваеннай узгадняльнай камісіі (кастрычнік 1920 — сакавік 1921 г.)
Лясковская С. Социальная структура советского общества 20-х гг. ХХ в.: по материалам органов ГПУ УССР
Воронкова И. Участие белорусов в освободительной войне Китая против японских оккупантов (1937–1941 гг.)
Толочка Д. Социально-экономическая ситуация в восточных областях БССР (сентябрь 1939 — март 1940 г.)
Несцяровіч М. Эканамічнае становішча Беларусі (1970-я — першая палова 1980-х гг.)
Матюшонок Ф. Лейбористская партия Великобритании (1979–1994 гг.)
Смяховіч М. Сельская гаспадарка БССР — спробы рэфармавання (1986–1991 гг.)
Грос А. Міжнародная дзейнасць грамадскіх аб’яднанняў Рэспублікі Беларусь: крыніцы даследавання
Крывічаніна К. Рэспубліка Беларусь і Міжнародны навукова-тэхнічны цэнтр: станаўленне супрацоўніцтва
Тригубович В., Шатько В. Отбор и подготовка командиров младшего звена: опыт зарубежных армий

АРХЕАЛОГІЯ
Лакіза В. Гісторыя выратавальных археалагічных даследаванняў першабытных помнікаў Беларускага Панямоння
Дубицкая Н., Поболь Л. Стеклянные бусы из археологического комплекса Тайманово
Перзашкевич О. К вопросу о связи некоторых археологических культур Средней Азии 3–2-го тыс. до н.э. с ариями (на примере Маргуша)
Зуева А. Гісторыя археалагічнага вывучэння крэмнеаапрацоўчых майстэрань Беларускага Панямоння
Ліневіч С. Вытворчасць каменных свідраваных вырабаў эпохі неаліту, бронзавага і жалезнага вякоў
Костюкевич А. Бусы из курганных могильников в зоне Друцких волоков: классификация и хронология
Войтехович А., Дернович С. Курганные могильники в районе поселенческого комплекса на р. Менка

АНТРАПАЛОГІЯ
Марфина О. Антропологические исследования древнего и современного населения Беларуси

РЭЦЭНЗІІ
Константин Аверьянов. Рецензия на «Вялікі гістарычны атлас Беларусі». Том 1. Мінск: Белкартаграфія, 2009; Том 2. Мінск: Белкартаграфія, 2013.
Іофе Э. Прыклад інавацый у беларускай гістарычнай навуцы

ВУЧОНЫЯ ІНСТЫТУТА — ЛЕТАПІСЦЫ БЕЛАРУСКАЙ ГІСТОРЫІ
Вядомы вучоны, педагог і грамадскі дзеяч (да 100-годдзя з дня нараджэння Ніны Васільеўны Каменскай)
Аляксандр Мікалаевіч Мацко: грамадзянін, вучоны, педагог (да 90-годдзя з дня нараджэння
Юбілеі 2014 года

ХРОНІКА
Важнейшыя падзеі Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі ў 2013–2014 гг.
Выданні дзяржаўнай навуковай устаровы «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» ў 2012–2014 гадах
Правілы для аўтараў