Гістарычна-археалагічны зборнік. — 2007. — № 23

Гістарычна-археалагічны зборнік 2007 Вып. № 23Часопіс: Гістарычна-археалагічны зборнік. — 2007. — Вып. 23.

Характарыстыка: Гістарычна-археалагічны зборнік — часопіс, перыядычны зборнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Першы нумар ГАЗа выйшаў у 1927 г., другі — толькі ў 1993 г. У выпуску 23 за 2007 г. змяшчаюцца артыкулы археолагаў і гісторыкаў Беларусі і Расіі, прысвечаныя актуальным праблемам шырокага храналагічнага дыяпазону. Друкуюцца матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі па выніках палявых археалагічных даследаванняў 2006 г. У зборніку публікуюцца артыкулы В. Даніловіча, Я. Звяругі, І. Калечыц, А. Мяцельскага, В. Мядзведзевай, Э. Зайкоўскага, А. Калечыц, В. Абухоўскага, А. Коласава, Міхаіла і Максіма Чарняўскіх, В. Лакізы, М. Язэпенкі, В. Шадыры, А. Вайцяховіча, М. Плавінскага, В. Кошмана, А. Іова, В. Ляўко, Ю. Заяца, І. Ганецкай, І. Марзалюка і шэрагу іншых навукоўцаў.

Змест нумара:

Плюралізм думак і навуковасць
ГІСТОРЫЯ
Александровіч А. Беларуская дыяспара ў Казахстане: гісторыя станаўлення і сучаснае становішча
Даніловіч В. Моладзь у грамадска-палітычным жыцці Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі Беларусь пачатку 1920-х гг.
Разуванава К. Дзейнасць Беларускага інстытута гаспадаркі і культуры ў Заходняй Беларусі ў 1926–1936 гг.: гістарыяграфія праблемы
Жылінскі М. Навучальныя прадметы і іх выхаваўчая сутнасць у акупацыйных школьных установах на тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай айчыннай вайны (1941–1944)
Бязлепкін Я. Асаблівасці даследавання англа-амерыканскай гістарыяграфіяй савецкага партызанскага руху на тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай айчыннай вайны
Глеб М. Еўрапейская «тройка» ў Рэспубліцы Беларусь (1999–2002 гг.)
Крывашэй Дз. Змены на рынку працы ў культурнай сферы Рэспублікі Беларусь у канцы ХХ–пачатку ХХІ ст.
Звяруга Я. Мядзел «каронны» (пазней — Новы) паводле “Апісання” 1778 года
Калечыц І. Праблемы фіксацыі эпіграфічных помнікаў
Мяцельскі А. Мястэчкі Мсціслаўскага ваяводства XVI–XVIII стст.
АРХЕАЛОГІЯ
Бяліцкая Г. Помнік перыяду рымскіх уплываў у нізоў’ях ракі Гарынь
Белявец В. Насельніцтва вельбарскай культуры ў Турава-Пінскім Палессі: праблемы вывучэння
Мядзведзева В. Капавушкі X–XV стст. з тэрыторыі Беларусі
Дучыц Л., Вайцяховіч А., Кенька П. Курганна-жальнічны могільнік каля в. Малявічы Вілейскага раёна
Зайкоўскі Э. Яшчэ раз да пытання пра падвескі з выявай галавы буйной рагатай жывёлы
Пуцко В. Находка литика в окрестностях Воротынска
АРХЕАЛАГІЧНЫЯ ПОШУКІ І АДКРЫЦЦІ 2006 ГОДА
Калечыц А., Абухоўскі В. Новыя даследаванні на Юравіцкай верхнепалеалітычнай стаянцы
Коласаў А. Археалагічныя работы на тэрыторыі Магілёўскага Пасожжа
Чарняўскі Максім М. Археалагічныя даследаванні на стаянках Асавец-7 і Бярэшча-1
Калечыц А. Палявыя даследаванні на тэрыторыі Мотальска-Тышкавіцкага мікрарэгіёну
Лакіза В. Даследаванне помнікаў неаліту і бронзавага веку на тэрыторыі Заходняй Беларусі
Язэпенка І. Трэці сезон даследаванняў на паселішчы Камарын-5 (ваколіцы г. Рагачова) Гомельскай вобласці
Чарняўскі Міхал М. Археалагічныя даследаванні на Крывінскім тарфяніку
Крывальцэвіч М. Адкрыццё новых помнікаў ІІІ–ІІ тысячагоддзяў да н.э. ва Усходнім Палессі
Калечыц А., Лакіза В., Чарняўскі Міхаіл, Абухоўскі В. Археалагічныя даследаванні ў зоне рэканструкцыі Aгінcкага канала
Лакіза В., Ткачоў А. Вынікі археалагічных даследаванняў у зоне будаўніцтва газаправода на тэрыторыі Стаўбцоўскага раёна
Подгурский П. Исследование городища Новое Село. Раскоп-VI
Харытановіч З. Археалагічныя разведкі на тэрыторыі Мінскага раёна
Дубицкая Н. Новые результаты полевых исследований памятников железного века в бассейне Нижней Березины и Днепра
Шадыра В. Археалагічны комплекс на воз. Селява Крупскага раёна
Лошенков М., Кенько П. Новые находки милоградского времени в Беларуси
Бяліцкая Г. Новыя дадзеныя аб планіграфіі зарубінецкага паселішча Хотамель-2
Белявец В. Раскопкі на грунтовым могільніку вельбарскай культуры каля в. Пятровічы (Жабінкаўскі р-н)
Вяргей В., Трымер В. Даследаванні шматслойнага паселішча Снядзін-3 на р. Прыпяць
Макушников О., Курашова Н., Сычев В. Раскопки средневековых памятников у д. Мохов на юго-востоке Беларуси
Плавінскі М. Раскопкі курганнага могільніка Пагошча
Вайцяховіч А. Даследаванні курганных могільнікаў у Докшыцкім раёне Віцебскай вобласці
Дук Дз. Археалагічныя раскопкі ў горадзе Полацку і Полацкім раёне
Штыхаў Г. Вынікі даследавання гарадзішча Баронікі пад Віцебскам
Лысенко П. Новые открытия в Берестье
Коваленко Д. Изучение древнего посада Копыси
Кенько П. Разведки на юге Витебской области
Иов О. Исследование Юровичского древнерусского комплекса и памятников Брестской области
Кошман В. Раскопкі сярэдневяковых помнікаў басейна р. Бярэзіна
Маркович Л. Археологические исследования в Шкловском районе Могилевской области
Клімаў М. Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі Віцебскай вобласці
Заяц Ю. О результатах археологических разведок 2006 г. на территории Минского района в верховьях реки Птичь
Ганецкая І. Далейшае вывучэнне Глускага замка
Заяц Ю., Войтехович А. Результаты археологических наблюдений за земляными работами на строительстве духовно-образовательного центра при пересечении ул. Кирилла и Мефодия и Торговой в г. Минске
Ганецкая І. Разведкі на Маладзечанскім замку
Башков А. Археологические исследования Волчина
Ганецкая І. Археалагічны нагляд за землянымі працамі ў зоне будаўніцтва Мінскай духоўнай семінарыі ў Жыровічах
Марзалюк І. Вынікі археалагічных даследаванняў у гістарычным цэнтры і ваколіцах Магілёва
Ильютик А. Археологические исследования на территории крепости в Бобруйске
Левко О. Археологические исследования Шкловского замка и места Шкловского, а также базилианского монастыря в г. Орша
Левко О., Белоусов А. Археологические исследования на объектах строительства (проспект Фрунзе и улица Шубина) в г. Витебске
ХРОНІКА
Верны рыцар Падзвіння (да 60-гадовага юбілею Вадзіма Шадыра)
Памяці Віктара Сцяпанавіча Абухоўскага (11.10.1973–4.10.2007)
Канферэнцыі, семінары і «круглыя сталы», арганізаваныя Інстытутам гісторыі НАН Беларусі ў 2006–2007 гг.
Манаграфіі, археаграфічныя і даведачныя выданні, апублікаваныя навукоўцамі Інстытута гісторыі НАН Беларусі ў 2006–2007 гг.
Скарачэнні