Гістарычна-археалагічны зборнік. — 2001. — № 16

Гістарычна-археалагічны зборнік 2001 № 16Часопіс: Гістарычна-археалагічны зборнік. — 2001. — № 16.

Характарыстыка: Гістарычна-археалагічны зборнік — навуковае перыядычнае выданне гістарычнага і археалагічнага профілю. ГАЗ упершыню выйшаў у 1927 г., але пасля першага нумару выданне было перапынена аж да 1993 г. Сёння Гістарычна-археалагічны зборнік змяшчае матэрыялы шырокага храналагічнага дыяпазону. У № 16 за 2001 г. публікуюцца артыкулы Макс.М. Чарняўскага, А.А. Разлуцкай, Э.А. Ляшкевіч, Л. Дучыц, І. Ганецкай, А. Іова., В. Пазнякова, Г. Семянчука, В.І. Кошмана, М.А. Плавінскага, Ю.А. Заяца, Д.У. Дука і шэрагу іншых даследчыкаў.

Змест нумара:

Зерницкая B.П, Симакова Г.И., Павлова И.Д. Признаки хозяйственной деятельности человека в пыльцевых спектрах голоцена Беларуси
Ксензов В.П. Культура кунда
Гаскевеч Д. Регіональні особливості у неолітизаціі Прип’ятського Полісся
Пучков П.В., Журавлев О.П. Конница в медном и каменном веке: легенда или действительность?
Лысенко С.Д. Новые памятники шнуровой керамики на Киевщине
Чарняўскі Макс. Класіфікацыя касцянога ўзбраення беларускага Паазер’я (неаліт–бронзавы век)
Цыркунова В.А. Металічныя прылады сякучага дзеяння на Беларусі. Ранні i сярэдні бронзавы век
Разлуцкая A.A. Промысел медведя в позднем неолите и ранней бронзе Северной Беларуси (по материалам стоянки Асавец-2)
Ляшкевич Э.А. Ихтиофауна стоянок каменного и бронзового веков Северной Беларуси
Белицкая А.Н. Результаты исследований поселения Хотомель-2 в 1994 году
Смирнова М.Е. Культовые камни раннесредневековых пруссов
Дучыц Л. Курганны могільнік Зябкі — Доўгае
Дучыц Л., Ганецкая І., Іоў А., Пазнякоў В. Курганна-жальнічны могільнік каля в. Сухая Гара (вынікі раскопак 1995–1997 гг.)
Семянчук Г. Курганны могільнік каля вёскі Гатовіна Мінскага раёна
Кошман В.И. Изделия с перегородчатой эмалью на территории Беларуси
Плавінскі М.А. Засцерагальнае ўзбраенне IX–XIII стст. на тэрыторыі Беларусі
Заяц Ю.А. Новые археологические исследования Верхнего города Минска
Дук Д.У. Полацкая кафля XIV–сярэдзіны XVI ст.
Спіс прац па археалогіі Беларусі за 1992–1993 гады (складальнік А.У. Ільюцік)
Скарачэнні