Гістарычна-археалагічны зборнік. — 1996. — № 9

Гістарычна-археалагічны зборнік 1996 № 9Часопіс: Гістарычна-археалагічны зборнік. — 1996. — № 9.

Характарыстыка: Гістарычна-археалагічны зборнік (ГАЗ) — навуковы часопіс па археалогіі і гісторыі каменнага, бронзавага, жалезнага вякоў, сярэднявечча, новага часу. У нумары 9 ГАЗа за 1996 г. змешчаны артыкулы А.Г. Калечыц, М.М. Чарняўскага, М.М. Крывальцэвіча, В.Л. Лакізы, Л.У. Дучыц і шэрагу іншых даследчыкаў.

Змест нумара:

КАМЕННЫ ВЕК
Калечиц Е.Г. Человек и среда обитания на этапе заселения Восточной Беларуси
Ксензов В.П. Мезолитические памятники Оршанского Поднепровья
Кудряшов В.Е., Будько В.Д. Каменный инвентарь палеолитической стоянки Юдиново (по материалам раскопок 1962 — 1967 годов)
Кудряшов В.Е. Мезолитический комплекс стоянки Моисеевичи в низовьях р. Уборти
Чарняўскі М.М. Мезалітычная стаянка Кусеўшчына на Мядзельшчыне
БРОНЗАВЫ ВЕК
Зайкоўскі Э.М., Цыркунова В.А. Металічныя прылады бронзавага веку Цэнтральнай і Паўночнай Беларусі
Крывальцэвіч М.М., Бычкоў М.У. Прыбарскія кураганныя могільнікі эпохі бронзы
Лакіза В. Матэрыялы тшцінецкага часу на Панямонні
ЖАЛЕЗНЫ ВЕК
Беліцкая Г.М. Хотамель — паселішча зарубінецкай кульутры ў нізоўях р. Гарынь
Дробушевский А.И. Погребальные памятники рубежа н.э. Нижнего Посожья
Еременко В.Е., Залашко Г.М. Киселевский клад бронзовых браслетов
СЯРЭДНЯВЕЧЧА
Дучыц Л.У., Зайкоўскі Э.М., Ляўкоў Э.А., Карабанаў А.К., Вінакураў В.Ф. Камяні-следавікі Беларусі
Лашанкоў М.І. Курганны могільнік дрыгавічоў каля вёскі Ліскі Рэчыцкага раёна
РЭЦЕНЗІІ І АГЛЯДЫ
Ксензов В.П. Копытин В.Ф. Памятники финального палеолита и мезолита Верхнего Поднепровья. Могилев, 1991
Крывацэвіч М.М. Славамір Кадраў. Гаспадарка і грамадства. Ранні перыяд эпохі бронзы ў Малапольшчы. Кракаў, 1995. Інстытут археалогіі і этналогіі Польскай Акадэміі навук
ХРОНІКА
Чарняўскі М.М. Археалагічныя сімпозіумы ў Польшчы
З ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСКАЙ АРХЕАЛОГІІ
Саковіч Н. Мой удзел у археалагічнай экспедыцыі
СПІС СКАРАЧЭННЯЎ