Гістарычна-археалагічны зборнік. — 1996. — № 8

Гістарычна-археалагічны зборнік 1996 № 8Часопіс: Гістарычна-археалагічны зборнік. — 1996. — № 8.

Характарыстыка: Гістарычна-археалагічны зборнік (ГАЗ) — навуковае спецыялізаванае выданне па археалогіі і гісторыі каменнага, бронзавага, жалезнага вякоў, сярэднявечча, новага часу. Першы нумар ГАЗа выйшаў у 1927 г. У восьмым нумары гістарычна-археалагічнага зборніка за 1996 г. публікуюцца артыкулы Т.Б. Бліновай, Ю. Бохана, Т.С. Бубенькі, І.У. Ганецкай, В. Глінніка, Ю.А. Заяца, М.Ф. Спірыдонава і шэрагу іншых навукоўцаў.

Змест нумара:

Блинова Т.Б. Иезуитские библиотеки в Беларуси
Бохан Ю. Мсціслаўская салада і верагоднасць ужывання падобных шлемаў у Вялікім княстве Літоўскім
Бубенько Т.С. Торговые и культурные связи Витебска (по материалам Нижнего замка)
Бубенько Т.С. Планировка и застройка посада средневекового Витебска (X — ХIV вв.)
Ганецкая І.У. Раскопкі ў Маладзечне
Гліньнік В., Залізаў І. Калажанскія графіці ХІІІ ст.
Гурын М.Ф. Гарадзішча Леніна Слуцкага раёна.
Гурын М.Ф. Металаграфічнае вывучэнне кавальскіх вырабаў з Мазыра і Рэчыцы
Дучыц Л.У. Курганны могільнік каля в. Укля Браслаўскага раёна
Дучыц Л.У. Раскопкі курганоў ва Ушацкім і Лепельскім раёнах
Заяц Ю.А. Социальные группы населения Изяславля на стадии формирования и раннем этапе развития города (Х — XI вв.): по материалам Заславского курганного могильника
Кулаков В.И., Коваленко В.П. Символика одного из типов княжеских мечей (Иконографическая схема «Один и ворон»)
Макушников О.А. Исследования 1989 г. на южной окраине летописного Гомеля
Пятровіч Н. Мсціслаўскі кляштар бернардзінцаў
Сергеева З.М. О распространении шёлковых тканей в памятниках Х — ХIII вв. Беларуси
Спірыдонаў М.Ф. Першая ардынацыя ў Беларусі
Сытый Ю.Н. Ковун на черниговском Задесенье
Троневіч П.О. Типологічний розвиток луцьких кахлів в XIV — XVIII стст.
Шинаков Е.А. О характере размещения населения на пограничье степи, лесостепи и леса в древнерусскую эпоху (по материалам левобережья Днепра)
Спіс скарачэнняў