Гістарычна-археалагічны зборнік. — 1995. — № 7

Гістарычна-археалагічны зборнік 1995 № 7Часопіс: Гістарычна-археалагічны зборнік. — 1995. — № 7.

Характарыстыка: Гістарычна-археалагічны зборнік (ГАЗ) — перыядычнае выданне, у якім публікуюцца вынікі навуковых даследаванняў беларускіх і замежных вучоных. Артыкулы прысвечаны археалогіі і гісторыі каменнага, бронзавага і жалезнага вякоў, сярэднявечча, новага часу. У сёмым нумары за 1995 г. публікуюцца даследаванні У.П. Ксяндзова, І.М. Язэпенкі, Э.М. Зайкоўскага, А.М. Мядзведзева, В.І. Шадыры і шэрага іншых навукоўцаў.

Змест нумара:

ЭПОХА КАМНЯ
Ксензов В.П., Рыкунов А.Н., Езепенко И.Н. Мезолитическое поселение Зборов 2 на Днепре
Ксензов В.П. Мезолитические поселения Гливия I и Чижаха на Березине
Кудряшов В.Е. Заозерье — памятник свидерской культуры в Припятском Полесье Беларуси
Чарняўскі М.М., Лакіза В.Л. Знаходкі каменных свідраваных сякер на Панямонні
Язэпенка І.М. Матэрыялы паселішча ва ўрочышчы Сасонка і яго месца у неаліце Верхняга Падняпроўя

ЖАЛЕЗНЫ ВЕК
Вергей В.С. Западный ареал милоградской культуры
Дубицкая Н.Н. Технологическая характеристика керамической посуды из селища Абидня
Зайкоўскі Э.М. Раскопкі каля Радагошчы
Ильютик А.В. Лысуха — памятник железного века
Медведев А.М. К вопросу о северной границе позднезарубинецкой и киевской культур в Верхнем Поднепровье
Медведев А.М. Посоховидные булавки
Шадыра В.І. Вялікае перасяленне народаў і крывічы
Спіс скарачэнняў