Гістарычна-археалагічны зборнік. — 1995. — № 6

Гістарычна-археалагічны зборнік 1995 № 6Часопіс: Гістарычна-археалагічны зборнік. — 1995. — № 6.

Характарыстыка: Гістарычна-археалагічны зборнік (ГАЗ) — навуковае выданне, у якім змяшчаюцца артыкулы беларускіх і замежных артыкулы па шырокаму колу пытанняў археалогіі і гісторыі каменнага, бронзавага і жалезнага вякоў, сярэднявечча, новага часу. Першы выпуск ГАЗа выйшаў з друку ў 1927 г., другі — толькі ў 1993 г. У шостым нумары за 1995 г. публікуюцца даследаванні М.М. Крывальцэвіча, Я.А. Шмідта, А.А. Егарэйчанкі, А.А. Макушнікава і шэрагу іншых навукоўцаў.

Змест нумара:

БРОНЗАВЫ ВЕК
Крывальцевіч М.М. Помнікі тшцінецкага часу на поўдні Беларусі

ЭПОХА ЖАЛЕЗА
Дробушевский Я.И., Лошенков М.И. Шепотовичское городище эпохи раннего железа
Егорейченко А.А. Находки римского времени из Слободки
Ильютик А.В. Керамика городища Лабенщина
Лошенков М.И., Барцева Т.Б. К вопросу о бронзолитейном ремесле населения милоградской культуры
Шмидт Е.А. Вооружение и снаряжение воинов-всадников тушемлинских племен Поднепровья

СЯРЭДНЯВЕЧЧА
Алексеев Л.В. Древний Мстиславль в свете археологии
Гора З.Я. Типология кольцевидных фибул средневековой Латвии в археологическом материале
Забела Г. Валы городищ Литвы ХII — ХІV веков
Земитис Г. Отражение культа животных в археологическом материале средневековой Латвии
Колединский Л.В. Находка лука из раскопок Верхнего замка Витебска
Макушнікаў А.А. Бітва 984 г. на рацэ Пяшчане і летапісны шлях «у радзімічы»