Гістарычна-археалагічны зборнік. — 1994. — № 3

Гістарычна-археалагічны зборнік 1994 № 3Часопіс: Гістарычна-археалагічны зборнік. — 1994. — № 3.

Характарыстыка: Гістарычна-археалагічны зборнік (ГАЗ) — навуковае перыядычнае выданне, прысвечанае пытанням археалогіі каменнага, бронзавага і жалезнага вякоў, археалогіі і гісторыі сярэднявечча і ранняга новага часу Усходняй Еўропы. Першы нумар выдадзены ў 1927 г., пасля чаго выданне было закрыта, каб аднавіцца толькі ў 1993 г. Трэці нумар ГАЗа ўтрымлівае артыкулы У.П. Ксяндзова, І. Язэпенкі, Я.Г. Звяругі, А.М. Мядзведзева, А.У. Ільюцік, М.І. Лашанкова, Ю.М. Бохана, Т.С. Бубенькі, Л.У. Дучыц, Ю.А. Заяца і іншых даследчыкаў.

Змест нумара:

Эпоха камня
Ксензов В.П. К мезолиту Нижней Припяти
Язэпенка І. Да пытання аб інтэрпрэтацыі матэрыялаў неалітычных паселішчаў Беларускага Падняпроўя
Жалезны век
Звяруга Я.Г., Мядзведзеў А.М. Паселішча на беразе возера Свір
Ільюцік А.У. Вынікі вывучэння гарадзішча Слабодка
Лошенков М.И. Ястребка — городище милоградской культуры
Медведев А.М. Поселения культуры штрихованной керамики (некоторые экономические и социальные аспекты в расселении)
Сярэднявечча
Бохан Ю.М. Асноўныя заканамернасці планіровачнага развіцця мястэчак паўночна-заходняй Беларусі ў XV — XVIII стст. (па матэрыялах мястэчак вярхоўяў Віліі і нёманскай Бярэзіны)
Бубенька Т.С., Хмяльніцкая Л.У. Кафля з гербамі Агінскіх з Віцебска
Дучыц Л.У. Курганны могільнік каля в. Селішча Ушачскага раёна
Заяц Ю.А. Паселішча Х — ХІІІ стст. каля в. Дружба (Рылаўшчына)
Ласкавы Г.В., Лаппо І.М. Курганы з каменнымі выкладкамі на паўночным усходзе Беларусі (па матэрыялах курганнага могільніка Вышадкі)
Макушников О.А. Стратиграфия раскопа 1988 г. на Гомельском детинце и некоторые вопросы истории летописного Гомия
Пивоварчик С.А. Вооружение и снаряжение всадника из раскопок Понёманских городищ (Х — ХІІІ вв.)
Рыер Я.Р. Вясковае паселішча ў г. Чавусы
Хмяльніцкая Л., Цішкін І. Езуіцкі калегіум у Оршы
Шаблюк В. Гістарычная тапаграфія і планіроўка мястэчах Верхняга Панямоння
Шинаков Е.А., Гурьянов В.Н. Русско-радимичское пограничье середины Х — XII вв.: природно-географический аспект
Ільюцік А.У. Памяці рэпрэсаваных археолагаў
Спіс скарачэнняў