Гісторыя новага часу (2 курс, 2 семестр)

Гісторыя новага часу (2 курс, 2 семестр)2 курс, 2 семестр.


Тэматыка семінараў.

1. Прадмет, задачы і праблемы курса гісторыі новага часу.
1. Паняцце «новая гісторыя».
2. Змест новай гісторыі.
3. Перыядызацыя і гістарыяграфія новай гісторыі.

2. Вялікія геаграфічныя адкрыцці і каланіяльная палітыка заходнееўрапейскіх дзяржаў.
1. Каланiяльныя захопы заходнееўрапейскiх краiн у XVI — XVIII ст.
2. Стварэнне каланiяльных iмперый Партугалii, Iспанii, Галандыi, Англii i Францыi.
3. Здабыткi i страты чалавецтва ў вынiку адкрыццяў i каланiзацыi новых тэрыторый.

Метрыка Вялікага Княства Літоўскага (завочнікі, 5 курс, 2 семестр)

Метрыка Вялікага Княства Літоўскага (завочнікі, 5 курс, 2 семестр)Завочнае аддзяленне: 5 курс, 2 семестр.

Білеты для завочнікаў ўтрымліваюць адно тэарэтычнае пытанне і адно практычнае заданне — аналіз аднаго дакумента з кніг Метрыкі ВКЛ (аналіз уключаючае прачытанне тэкста дакумента, тлумачэнне лексічнага значэння асобных слоў з тэкста (па выбару выкладчыка), тлумачэнне сэнса ўсяго дакумента, фармулярны аналіз дакумента).

Спіс пытанняў да іспыта.

1. Канцылярыя ВКЛ: гісторыя, функцыі і паўнамоцтвы.

2. Гісторыя архіва ВКЛ да падзелаў Рэчы Паспалітай.

3. Гісторыя дакументаў Метрыкі ВКЛ у ХІХ — пачатку ХХІ ст.

4. Кнігі Метрыкі ВКЛ.

5. Дыпламатычны фармуляр дакументаў Метрыкі ВКЛ.

Палеаграфія (3 курс, 1 семестр)

Палеаграфія (3 курс, 1 семестр)3 курс, дзённае аддзяленне; 3 курс, завочнае аддзяленне.

Білеты ўтрымліваюць два тэарэтычныя пытанні і адно практычнае заданне (прачытаць і транслітэраваць тэкст, зрабіць яго палеаграфічнае апісанне).

Пытанні да іспыту.

1. Палеаграфія ў сістэме гістарычных навук. Прадмет, задачы, метады палеаграфіі.
2. Станаўленне палеаграфіі як навуковай дысцыпліны.
3. Гісторыя беларускай палеаграфіі.
4. Пісьменнасць як гісторыка-культурны феномен. Агульная схема развіцця пісьма.
5. Класіфікацыя пісьма.
6. Узнікненне пісьменнасці ва ўсходніх славян.
7. Кірылічны алфавіт.

Гісторыя Беларусі (2 курс, 1 семестр)

Гісторыя Беларусі (2 курс, 1 семестр)1 курс, 1 семестр.


Тэматыка семінараў.

1. Пачатак этнічнай гісторыі Беларусі.
1. Праблема перыядызацыі гісторыі Беларусі.
2. Тэрыторыя і прыродныя умовы Беларусі. Уплыў геаграфіі на гісторыю.
3. Праблема першапачатковага засялення Беларусі чалавекам (палеаліт, мезаліт).
4. Насельніцтва Беларусі ў эпоху неаліту. Гаспадарчыя заняткі, духоўная культура.
Дадатковая літаратура:
1) Сагановіч, Г. У пошуках Сярэднявечча / Г. Сагановіч // Беларускі гістарычны агляд. — 1997. — Т. 4, сш. 1-2.
2) Калечиц, Е.Г. Палеолит Беларуси в свете новых данных // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — 2010. — Вып. 18.

2. Насельніцтва Беларусі ў эпоху бронзы і раннім жалезным веку.
1. Эпоха бронзы на тэрыторыі Беларусі. З'яўленне індаеўрапейцаў. Узаемадзеянне з даіндаеўрапейскім насельніцтвам.
2. Пераход да вытворчай гаспадаркі на тэрыторыі Беларусі. Апрацоўка металаў. Зараджэнне грамадскага падзелу працы. Бацькоўскі род.

Археалогія (1 курс, 1 семестр)

Археалогія (1 курс, 1 семестр)1 курс, 1 семестр.


Тэматыка семінараў.

1. Археалогія ў сістэме гістарычных навук.
1. Прадмет археалогіі.
2. Гісторыя археалогіі.
3. Асноўныя катэгорыі археалагічнай навукі.
4. Заканадаўчыя палажэнні па ахове археалагічных помнікаў.

2. Структура, метадалогія і методыка археалагічнага даследавання.
1. Структура археалагічнага даследавання.
2. Археалагічныя разведкі.
3. Археалагічныя раскопкі.
4. Камеральная апрацоўка археалагічных матэрыялаў.
5. Датаванне ў археалогіі.

Гісторыя Беларусі (2 курс, 1 семестр)

Гісторыя Беларусі (2 курс, 1 семестр)2 курс, 1 семестр.


Тэматыка семінараў.

1. Лівонская вайна.
1. Расклад сіл перад пачаткам Лівонскай вайны.
2. Бітва на р. Ула.
3. Вызваленне Полацка.

2. Усходні накірунак знешняй палітыкі Рэчы Паспалітай у канцы ХVІ — пачатку ХVІІ ст.
1. Антыпольскія настроі і барацьба за «старыну».
2. Стэфан Баторый, яго ўнутраная і знешняя палітыка.
3. Інтэрвенцыя Рэчы Паспалітай у Маскоўскую дзяржаву ў пачатку XVII ст. і барацьба за Смаленск у 30-я гг. XVII ст.

Гісторыя Расіі і Украіны (3 курс, 1 семестр)

Гісторыя Расіі і Украіны (3 курс, 1 семестр)3 курс, 1 семестр.


Тэматыка семінараў.

1. Палітычнае становішча Расіі ва ўмовах мірнага развіцця рэвалюцыі (сакавік — кастрычнік 1917 г.).
1. Палітычныя партыі Расіі ў міжрэвалюцыйны перыяд.
2. Крызісы Часовага ўраду.

2. Устанаўленне савецкай улады (кастрычнік 1917 г. — вясна 1918 г.).
1. Пабудова асноў савецкай дзяржаўнасці. ІІ Усерасійскі з'езд Саветаў.
2. Сацыяльна-эканамічныя пераўтварэнні першых месяцаў савецкай улады.
3. ІІІ Усерасійскі з'езд працоўных і салдацкіх дэпутатаў.
4. Нацыянальная палітыка савецкай улады. «Дэкларацыя правоў народаў Расіі».

Старонкі