Україна крізь віки. Том 9. Національне відродження України

Україна крізь віки. Том 9. Національне відродження УкраїниКнига: Україна крізь віки. Том 9. Сарбей В.Г. Національне відродження України / В.Г. Сарбей. — Київ: Альтернативи, 1999. — 336 с.; іл.

Характеристика: Первый том многотомного издания по истории Украины посвящён ХІХ — ХХ векам, периоду национального возрождения.

Формат: Djvu.

Размер: 4,84 MB.

Україна крізь віки. Том 10. Українські визвольні змагання 1917–1921 рр.

Україна крізь віки. Том 10. Українські визвольні змагання 1917 — 1921 рр.

Книга: Україна крізь віки. Том 10. Рубльов, О.С. Українські визвольні змагання 1917–1921 рр. / О.С. Рубльов, О.П. Реεнт. — Київ: Альтернативи, 1999. — 320 с.; іл.

Характеристика: Десятый том многотомного издания по истории Украины посвящён бурным 1917 — 1921 годам, когда Украина впервые в ХХ веке боролась за независимость.

Формат: Djvu.

Размер: 3,26 MB.

Україна крізь віки. Том 11. Україна між двома війнами (1921–1939 рр.)

Україна крізь віки. Том 11. Україна між двома війнами (1921 — 1939 рр.)

Книга: Україна крізь віки. Том 11. Кульчицький, С.В. Україна між двома війнами (1921–1939 рр.) / С.В. Кульчицький. — Київ: Альтернативи, 1999. — 336 с.; іл.

Характеристика: Одиннадцатый том многотомного издания по истории Украины посвящён годам мирного развития Украины между двумя мировыми войнами.

Формат: Djvu.

Размер: 4 MB.

Україна крізь віки. Том 12. Україна в другій світовій і Велікій Вітчизняній війнах

Україна крізь віки. Том 12. Україна в другій світовій і Велікій Вітчизняній війнах

Книга: Україна крізь віки. Том 12. Коваль, М.В. Україна в другій світовій і Велікій Вітчизняній війнах (1939 — 1945 рр.) / М.В. Коваль. — Київ: Альтернативи, 1999. — 336 с.; іл.

Характеристика: Двенадцатый том многотомного издания по истории Украины посвящён ратному и трудовому вкладу украинского народа в разгром третьего рейха.

Формат: Djvu.

Размер: 4,29 MB.

Україна крізь віки. Том 13. Україна в умовах системної кризи (1946–1980-і рр.)

Україна крізь віки. Том 13. Україна в умовах системної кризи (1946 — 1980-і рр.)

Книга: Україна крізь віки. Том 13. Баран, В.К. Україна в умовах системної кризи (1946–1980-і рр.) / В.К. Баран, В.М. Даниленко. — Київ: Альтернативи, 1999. — 304 с.; іл.

Характеристика: Тринадцатый том посвящён послевоенным десятилетиям истории Украины — периоду противоречивому и сложному, предшествующему обретению независимости.

Формат: Pdf.

Размер: 6,4 MB.

Україна крізь віки. Том 14. Україна на межі тисячоліть (1991–2000 рр.)

Україна крізь віки. Том 14. Україна на межі тисячоліть (1991 — 2000 рр.)

Книга: Україна крізь віки. Том 14. Литвин, В.М. Україна на межі тисячоліть (1991–2000 рр.) / В.М. Литвин. — Київ: Альтернативи, 2000. — 360 с.; іл.

Характеристика: Четырнадцатый том посвящён становлению Украины как независимого государства.

Формат: Pdf.

Размер: 5,7 MB.

Чамярыцкі, В.А. Беларускія летапісы як помнікі літаратуры

Чамярыцкі, В.А. Беларускія летапісы як помнікі літаратурыКніга: Чамярыцкі, В.А. Беларускія летапісы як помнікі літаратуры. Узнікненне і літаратурная гісторыя першых зводаў / В.А. Чамярыцкі. — Мн.: Навука і тэхніка, 1969. — 192 с.

Анатацыя: У гэтай працы на вялікім фактычным матэрыяле разглядаюцца беларускія летапісы і хронікі. Галоўная ўвага ўдзяляецца высвятленню паходжання гэтых помнікаў, фарміравання асобных летапісных зводаў і іх далейшай літаратурнай гісторыі.

Фармат: Djvu.

Памер: 25,1 MB.

Старонкі