Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. — 1979. — № 4

Часопіс Помнікі гісторыі і культуры Беларусі 1979 № 4Часопіс: Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. — 1979. — № 4 (40).

Характарыстыка: Часопіс (бюлетэнь) «Помнікі гісторыі і культуры Беларусі» выдаваўся з 1970 г. Ён з’яўляўся афіцыйным органам Беларускага дабраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры. У ПГКБ змяшчаліся матэрыялы, што павінны былі спрыяць ахове, вывучэнню і папулярызацыі помнікаў. Аб’ём іх пераважна заставаўся невялікім. У № 4 «Помнікаў гісторыі і культуры Беларусі» за 1979 г. публікуюцца артыкулы В.А. Булкіна пра знаходку кіеўскай пячаткі ў Полацку, А.А. Сяліцкага пра фрэскі храма-пахавальні Полацкага Еўфрасіннеўскага манастыра, Я.С. Умецкай пра прыватнае кнігадрукаванне ў Беларусі, А.А. Трусава пра архітэктурна-археалагічнае даследаванне Лідскага замка, І.К. Скварцова пра генерала Гурко, а таксама іншыя матэрыялы.

Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. Т. 6. Ліра — Маячыць

Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. Т. 6. Ліра - МаячыцьКніга: Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. Т. 6. Ліра — Маячыць / [уклад. І.І. Лучыц-Федарэц ; рэдактар В.У. Мартынаў]. — Мінск : Навука і тэхніка, 1990. — 287 с.

Характарыстыка: «Этымалагічны слоўнік беларускай мовы» — энцыклапедычнае выданне, першы том якога выйшаў у 1978 г. Слоўнік змяшчае этымалагічны аналіз слоў беларускай мовы і прызначаны для вывучэння развіцця беларускай лексікі і яе суадносін з лексікай іншых славянскіх і неславянскіх моў. Шосты том «Этымалагічнага слоўніка беларускай мовы» ўтрымлівае словы на літары ад Л да М (ад «Ліра» па «Маячыць» уключна).

Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1974. — № 5

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1974 № 5Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1974. — № 5.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — навуковы часопіс для публікацыі артыкулаў па гісторыі, філасофіі, мастацтвазнаўству, мовазнаўству і іншых гуманітарных дысцыплінах. Адмысловая серыя грамадскіх навук часопіса ўзнікла ў 1956 г. Да гэтага артыкулы па грамадских, прыродазнаўчых, дакладных навуках выходзілі пад адной вокладкай. Побач з навуковымі даследаваннямі у часопісе маглі змяшчацца афіцыёзна-прапагандысцкія і публіцыстычныя матэрыялы, што найбольш характэрна для «застойных» 1970-х гадоў. У № 5 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1974 г. з матэрыялаў гістарычнай і філасофскай тэматыкі змешчаны артыкулы В.П. Масленікавай па гісторыі музычнай культуры Беларусі, Н.К. Дзягіль пра супрацоўніцтва Беларусі і Югаславіі ў галіне літаратуры і мастацтва ў 1956–1970 гг., І.С. Ціхановіча з крытыкай філасофскіх канцэпцый Эрыха Фрома, а таксама публікацыі іншых даследчыкаў.

Спадчына. — 1995. — № 2

Спадчына 1995 № 2Часопіс: Спадчына. — 1995. — № 2.

Характарыстыка: Часопіс «Спадчына» утварыўся ў 1989 г. на базе бюлетэня «Помнікі гісторыі і культуры Беларусі». На хвалі нацыянальнага адраджэння вакол яго аб’ядналіся неабыякавыя беларускай культуры і мінуўшчыны гісторыкі, публіцысты, літаратары. Часопіс папулярызаваў гісторыка-культурную спадчыну беларусаў, публікаваў пераклады і перадрукі гістарычных крыніц, твораў гісторыкаў і пісьменнікаў. Дзякуючы «Спадчыне», шырокая грамадскасць упершыню адкрыла забытыя раней імёны. У № 2 часопіса «Спадчына» за 1995 г. змешчаны артыкулы Паўла Урбана пра этнічную прыналежнасць старажытных ліцьвінаў, Тамары Габрусь пра мінулае Нясвіжа, Юрыя Шаўцова пра «Літоўскі сепаратызм» канца ХVI ст., Настассі Гулак пра Тышкевіцкі музей старажытнасцяў, а таксама іншыя публікацыі.

Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1973. — № 4

Весці Акадэміі навук Беларускай ССР БССР Серыя грамадскіх навук 1973 № 4Часопіс: Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1973. — № 4.

Характарыстыка: Весці Акадэміі навук БССР, серыя грамадскіх навук — спецыялізаваны часопіс для публікацыі вынікаў навуковых даследаванняў па гісторыі, этнаграфіі, археалогіі, мовазнаўству ды іншых галінах айчыннай гуманітарыстыкі. Асобная серыя грамадскіх навук часопіса ўзнікла ў 1956 г. Да гэтага артыкулы па грамадских, фізіка-матэматычных, сельскагаспадарчых навуках выходзілі пад адной вокладкай. Побач з навуковымі даследаваннямі у часопісе маглі змяшчацца афіцыёзна-прапагандысцкія і публіцыстычныя матэрыялы, што найбольш характэрна для «застойных» 1970-х гадоў. У № 4 Вясцей АН БССР (Серыя грамадскіх навук) за 1973 г. з матэрыялаў гістарычнай і антрапалагічнай тэматыкі змешчаны артыкулы Л.М. Казей аб палеапаталогіі чалавека як гістарычнай крыніцы (па матэрыялах археалагічных раскопак), Л.С. Бараноўскага пра дэмаграфічную характарыстыку рабочых Гомельскіх майстэрань Лібава-Роменскай чыгункі ў канцы ХІХ — пачатку ХХ ст., а таксама публікацыі іншых даследчыкаў.

Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 6. Выостреный — Глядати

Гістарычны слоўнік беларускай мовы Вып. 6. Выостреный - ГлядатиКніга: Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 6. Выостреный — Глядати / склад.: Р.С. Гамзовіч [і інш.] ; рэд. А.М. Булыка. — Мінск : Навука і тэхніка, 1985. — 303 с.

Характарыстыка: «Гістарычны слоўнік беларускай мовы» — шматтомнае энцыклапедычнае выданне, што выходзіць з 1982 г. У слоўніку дано тлумачэнне слоў беларускай літаратурнай мовы XIV–XVIII стст. (старабеларускай мовы), утрымліваецца іх граматычная характарыстыка. Выданне разлічана на гісторыкаў, этнографаў, моваведаў і ўсіх, хто займаецца вывучэннем гістарычнага мінулага беларускага народа. Шосты выпуск «Гістарычнага слоўніка беларускай мовы» ўтрымлівае словы на літары «В» і «Г» ад слова «Выостреный» па слова «Глядати» ўключна.

Спадчына. — 1997. — № 1

Спадчына 1997 № 1Часопіс: Спадчына. — 1997. — № 1 (121).

Характарыстыка: Часопіс «Спадчына» быў створаны у 1989 г. на базе бюлетэня «Помнікі гісторыі і культуры Беларусі». На хвалі нацыянальнага адраджэння вакол яго аб’ядналіся гісторыкі, пісьменнікі, паэты, публіцысты, неабыякавыя да беларускай культуры і мінуўшчыны. Часопіс папулярызаваў гісторыка-культурную спадчыну беларусаў, публікаваў пераклады і перадрукі гістарычных крыніц, твораў гісторыкаў і пісьменнікаў. Дзякуючы «Спадчыне», шырокая грамадскасць упершыню адкрыла забытыя раней імёны. У № 1 часопіса «Спадчына» за 1997 г. змешчаны вершы Вацлава Ластоўскага, публікацыя Антона Луцкевіча аб абвяшчэнні незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, кароткая справаздача 3-га пасяджэння Рады БНР, урывак з «Дыярыюш жыцця маяго» Марціна Матушэвіча, артыкул С. Дабранскага пра масонскія ложы ў Літве і іншыя публікацыі.

Старонкі