Кнігі па сусветнай гісторыі

Абагульняючыя выданні


Кнігі па гісторыі першабытнага грамадства


Кнігі па гісторыі старажытнага свету


Кнігі па гісторыі сярэдніх вякоў


Кнігі па гісторыі новага часу

Інфармацыя аб Вялікіх геаграфічных адкрыццях, эпосе Адраджэння і іншых падзеях да Англійскай буржуазнай рэвалюцыі ўтрымліваецца таксама ў некаторых падручніках па гісторыі сярэдніх вякоў (асабліва ў савецкіх). Тлумачыцца гэта рознымі падыходамі да перыядызацыі сусветнай гісторыі.


Кнігі па гісторыі Лацінскай Амерыкі


Кнігі па гісторыі паўднёвых і заходніх славян


Савецкая гістарычная энцыклапедыя


Савецкая ваенная энцыклапедыя