Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — 2002. — № 5

Матэрыялы па археалогіі Беларусі 2002 Вып. 5Зборнік: Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — 2002. — № 5

Характарыстыка: «Матэрыялы па археалогіі Беларусі» — перыядычнае выданне Інстытута гісторыі НАН Беларусі, якое выходзіць з 1957 г. У пятым выпуску МАБа надрукаваны артыкулы В. Беляўца, В. Вяргей, Э.М. Зайкоўскага, І. Язэпенкі, А. Мядзведзева і шэрагу іншых даследчыкаў. Пяты выпуск Матэрыялаў па археалогіі Беларусі мае комплексны характар і змяшчае артыкулы, прысвечаныя вывучэнню помнікаў каменнага і жалезнага вякоў, сярэднявечча, позняга сярэднявечча (ранняга новага часу).

Змест выпуска:

Белявец В., Вяргей В. Курадава-І — шматслойнае паселішча з Цэнтальнага Палесся
Блашко О.А. Остеологический материал городища «Городец» Кричева
Зайкоўскі Э.М. Даследаванне свяцілішча каля в. Верхаўляны
Ильютик А.В. Городище Зборск на р. Свислочь

КАМЕННЫ ВЕК
Вергей В.С., Иов О.В., Ксензов В.П. Новые свидерские материалы с Западного Полесья Беларуси
Язэпенка І.М. Позненеалітычныя матэрыялы з паселішча Прорва-4 у наваколіцах Рагачова

ЖАЛЕЗНЫ ВЕК
Бяліцкая Г.М. Тыпалогія місак з паселішча зарубінецкай культуры Хотамель ІІ
Дубицкая Н.Н. Поселение I тысячелетия нашей эры Симоновичи на р. Птичь
Медведев А.М. Раскопки на городище у г. Глубокое Витебской обл. в 2001 году
Блашко О.А. Фауна из городища Глубокое (материалы 2001 года)
Пилипцевич В.В. К вопросу о типологии керамического комплекса могильников полесского варианта зарубинецкой культуры (по материалам могильников Велесичи-I и II, Воронино)
Поболь Л.Д., Ильютик А.В. Жилища второй четверти I тысячелетия н.э. из Абидни (по материалам раскопок 1962, 1965, 1966 гг.)

СЯРЭДНЯВЕЧЧА
Бруевич Н.И. Раскопки на курганном могильнике Смедин-V в Посожье
Вайцяховіч А.В. Курганы з ахвярай хатняй жывёлы ў курганным могільніку Х–ХІ стст. каля вёскі Звязда Лепельскага раёна
Дучыц Л.У., Вайцяховіч А.В. Курганны могільнік каля в. Забор’е Глыбоцкага раёна
Плавінскі М.А., Плавінскі А.М. Курганны могільнік Навасёлкі Мядзельскага раёна (1. Даследаванні 1961, 1962 гг.)
Разлуцкая А.А. Некаторыя дадзеныя аб паляванні і жывёлагадоўлі на селішчы пражскай культуры Снядзін-2

ПОЗНЯЕ СЯРЭДНЯВЕЧЧА
Ганецкая І.У. Кафля Глускага замка
Ганецкая І.У. Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі Жыровіцкага манастыра
Здановіч Н. Кафля XVIII–пач. XX ст. з Полацка
Клімаў М.В. Асноўныя вынікі археалагічнага даследавання помніка Лучна-1 у 2001г.