Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — 2011. — Вып. 21

Матэрыялы па археалогіі Беларусі 2011 Вып. 21Зборнік: Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — 2011. — Вып. 21. Вывучэнне археалагічных помнікаў на тэрыторыі Полацкай зямлі (да 1150-годдзя Полацка).

Характарыстыка: «Матэрыялы па археалогіі Беларусі» — серыйнае перыядычнае выданне Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Першы выпуск выйшаў у 1957 г., пасля чаго выданне спынілася. Серыя была адноўлена ў 1999 г. У яе межах выходзяць манаграфіі і зборнікі артыкулаў па выніках археалагічных даследаванняў вучоных Беларусі і сумежных краін. Асобныя выпускі могуць быць прысвечаны канкрэтнай эпосе, праблеме, вядомым археолагам, змяшчаць матэрыялы канферэнцый. МАБ-21 утрымлівае публікацыі па выніках археалагічнага і антрапалагічнага вывучэння Полацка і Полацкай зямлі. Помнікі вывучаліся навуковымі супрацоўнікамі і аспірантамі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, выкладчыкамі Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, супрацоўнікамі Нацыянальнага Полацкага гісторыка­-культурнага музея­-запаведніка і Інстытута эксперыментальнай батанікі НАН Беларусі.

У зборнік увайшлі публікацыі аб старажытных паселішчах, могільніках і асобных катэгорыях знаходак з тэрыторыі Полацкай зямлі, якія раней не былі уведзены ў навуковы зварот. Прапануемы 21-ы выпуск «Матэрыялаў па археалогіі Беларусі» змяшчае артыкулы А.В. Вайцяховіча, Д.У. Дука, Т.А. Джумантаевай, В.А. Емяльянчык, М.В. Клімава, П.М. Кенькі, Э.А. Ляшкевіч, В.М. Ляўко, І.У. Магалінскага, В.У. Мядзведзевай, А.А. Разлуцкай, А.А. Салаўёва, І.І. Салівон, Г.В. Штыхава, В.У. Чараўко, Н.Ю. Шаркоўскай, М.В. Ярмохіна.

Фармат: Pdf.

Памер: 41,6 MB.

Крыніца: Сайт Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Спампаваць выпуск/Скачать выпуск.

Усе матэрыялы бібліятэкі атрыманы з агульнадаступных крыніц. Сайт Adverbum.org не ўтрымлівае файлаў кніг, а прапануе спасылкі на іх. Спасылкі на кнігі па гісторыі даюцца выключна з мэтай азнаямлення. Калі спасылка не працуе, калі ласка, паведаміце аб гэтым у каментарах або праз форму сувязі.


Змест выпуска:

Прадмова

АРТЫКУЛЫ
Джумантаева Т.А. Музеефікацыя гісторыка­культурных помнікаў як частка працэсу адраджэння і захавання спадчыны
Саливон И.И., Емельянчик О.А. Формирование антропологического состава населения Полоцкой земли в XI–XIX вв.
Дук Д.У. Археалагічныя раскопкі на старажытным полацкім гарадзішчы ў 2007 г.
Дук Д.У., Емяльянчык В.А. Могілкі полацкага гарадзішча (па выніках археалагічных раскопак ў 2007 г.
Клімаў М.В. Новыя даныя аб Запалоцкім пасадзе ў Полацку (па выніках раскопак ў 2008 г.)
Дук Д.У. Экімань ў сацыятапаграфічнай структуры Полацка XV–XVIII стст.
Магалінскі І.У. Вытворчыя ювелірныя комплексы старажытнага Полацка (X–XVII стст.)
Левко О.Н., Войтехович А.В., Кенько П.М. Археологические исследования Друцка в 2008–2009 гг.
Левко О.Н. Витебск на пути «из варяг в греки»
Чараўко В.У. Да пытання аб раскопках М.Ф. Кусцінскім познесярэдневяковых курганных пахаванняў ў Лепельскім павеце
Штыхаў Г.В. Старажытны Лагойск у святле археалагічных раскопак

МАТЭРЫЯЛЫ
Магалінскі І.У. Ліцейныя формы і тыглі для плаўкі каляровых металаў з тэрыторыі Полацка (X–XVII стст.)
Клімаў М.В., Кенько П.М. Элементы паяснога набору з г. Полацка (па выніках раскопак 2008–2009 гг.)
Емяльянчык В.А. Комплексная антрапалагічная характарыстыка матэрыялаў пахаванняў XVII–XVIII стст. на полацкім гарадзішчы
Ляшкевич Э.А. О находках рыболовного инвентаря в средневековых могильниках Беларуси
Разлуцкая А.А. Новыя даныя аб ахвярных жывёлах з курганоў Полацкай зямлі
Салаўёў А.А. Новыя знаходкі сюжэтных кафляў у Полацку
Мядзведзева В.У. Культура сярэдневяковага насельніцтва Полацка (на аснове касцярэзнай вытворчасці)
Шарковская Н.Ю. Находки с Замковой горы в собраниях витебских музеев
Ермохин М.В. Результаты дендрохронологических исследований археологических материалов с территории Витебска в 2009–2011 гг.
Ермохин М. В. К вопросу о датировке «россонского идола»