Крывальцэвіч, М.М. Азярное 1 — паселішча эпохі бронзы на поўначы Палесся — (Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — 1999. — № 2)

Крывальцэвіч М.М. Азярное 1 - паселішча эпохі бронзы на поўначы Палесся Матэрыялы па археалогіі Беларусі № 2Кніга: Крывальцэвіч, М.М. Азярное 1 — паселішча эпохі бронзы на поўначы Палесся / М.М. Крывальцэвіч. — Мінск : Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 1999. — 108 с. ; іл. — (Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — 1999. — № 2)

Характарыстыка: «Матэрыялы па археалогіі Беларусі» — перыядычнае выданне Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Першы выпуск МАБа выйшаў у 1957 г., пасля чаго выданне спынілася. Серыя была адноўлена ў 1999 г. У яе межах выходзяць як зборнікі навуковых артыкулаў, так і манаграфіі, прысвечаныя розным праблемам археалагічнага вывучэння Беларусі. У № 2 «Матэрыялаў па археалогіі Беларусі» публікуецца манаграфія М.М. Крывальцэвіча «Азярное 1 — паселішча эпохі бронзы на поўначы Палесся». У манаграфіі прадстаўлены агульныя звесткі аб паселішчы Азярное 1, уключаючы месцазнаходжанне помніка, апісанне яго стратыграфіі і планіграфіі, аналіз керамічнага матэрыялу і каменных вырабаў, археалагічная і гістарычная інтэрпрэтацыя знаходак. Манаграфія ўтрымлівае інфарматыўныя дадаткі, што змяшчаюць мінералага-петраграфічнае апісанне фрагментаў керамікі, іх датаванне па С14 і вынікі спорава-пылковага аналізу.

Сайт не ўтрымлівае тэксту кнігі, а змяшчае выключна яе змест.


Змест:
УСТУП
І. АГУЛЬНЫЯ ЗВЕСТКІ: МЕСЦАЗНАХОДЖАННЕ, СТРАТЫГРАФІЯ, ПЛАНІГРАФІЯ
ІІ. МАТЭРЫЯЛЫ
ІІ.1. Кераміка
ІІ.1.1. Першы тып керамікі
ІІ.1.2. Другі тып керамікі
ІІ.1.3. Іншая кераміка эпохі бронзы
ІІ.2. Крамянёвыя вырабы
ІІ.3. Каменныя вырабы
ІІІ. ІНТЭРПРЭТАЦЫЯ
ІІІ.1. Археалагічная інтэрпрэтацыя
ІІІ.1.1. Атаясамленне з сярэднедняпроўскай культурай
ІІІ.1.2. Культурныя кампаненты
ІІІ.1.2.1. Помнікі са шнуравой керамікай на захадзе Палесся
ІІІ.1.2.2. Помнікі са шнуравой керамікай на Беларускім Панямонні
ІІІ.1.2.3. Культура шарападобных амфар
ІІІ.1.2.4. Усходнепалескі варыянт днепра-данецкай культуры
ІІІ.1.2.5. Нёманская культура
ІІІ.1.2.6. Высновы
ІІІ.1.3. Атаясамленне з усходнім «Тшцінцом»
ІІІ.1.4. Мікрарэгіянальны агляд помнікаў
ІІІ.2. Храналогія
ІІІ.3. Гістарычная інтэрпрэтацыя
ІІІ.3.1. Этапы і характар засялення
ІІІ.3.2. Гаспадарка
ІІІ.3.3. Да праблемы сацыяльнай структуры
ЗАКЛЮЧЭННЕ
ЛІТАРАТУРА
ДАДАТКІ
Дадатак 1. Минералого-петрографическое описание фрагментов керамики поселения Озерное 1 (Н.Н. Дубицкая)
Дадатак 2. Датирование керамики Озерного 1 по С14 (Ковалюк Н.Н.)
Дадатак 3. Данные споро-пыльцевого анализа в изучении истории растительности и выявлении воздействия человека на природное окружение на поселении Озерное 1 (Симакова Г.)
ASJARNIJE 1 — DIE SIEDLUNG DER BRONZEZEIT IM NORDEN DER REGION POLESJE
Zusammenfassung
Das textbilderverzeichnis
ІЛЮСТРАЦЫІ