Кнігі па крыніцазнаўству і крыніцазнаўству гісторыі Беларусі

Кнігі па крыніцазнаўству гісторыі БеларусіКнігі па крыніцазнаўству


ГІСТАРЫЧНЫЯ І ЭТЫМАЛАГІЧНЫЯ СЛОЎНІКІ


Слоўнік старажытнарускай мовы І.І. Сразнеўскага


Слоўнік рускай мовы XI–XVII стст.


Словник староукраїської мови XIV–XV ст.


Гістарычны слоўнік беларускай мовы


Некаторыя слоўнікі беларускай мовы


Этымалагічны слоўнік славянскіх моў


Этымалагічны слоўнік беларускай мовы


Етимологичний словник української мови


Этымалагічны слоўнік рускай мовы М. Фасмера