Ягелоны: дынастыя, эпоха, спадчына: матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі

Ягелоны: дынастыя, эпоха, спадчына: матэрыялы канферэнцыіКніга: Ягелоны: дынастыя, эпоха, спадчына: матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Гальшаны — Навагрудак, 8–10 верасня 2006 г. / рэд. кал.: А.А. Каваленя (адказ. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Беларуская навука, 2007. — 402 с.

Характарыстыка: Зборнік змяшчае матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Ягелоны: дынастыя, эпоха, спадчына», якая адбылася ў Гальшанах і Навагрудку 8–10 верасня 2006 г. Праблематыка дакладаў ахоплівае самы шырокі спектр праблем па гісторыі дынастыі Ягелонаў. Увага даследчыкаў сфакусіравана на такіх аспектах, як новыя інтэрпрэтацыі традыцыйных гістарычных крыніц, нетрадыцыйныя крыніцы, манарх і яго двор, манарх і грамадства. У зборніку друкуюцца артыкулы Ш.І. Бекцінеева аб рэгіянальных грашовых сістэмах ВКЛ у сярэдзіне ХІІІ — першай трэці XV ст., У.М. Свяжынскага аб моўнай сітуацыі ў ВКЛ пры Ягелонах, А.І. Грушы аб сувязях палеаграфіі і гісторыі, С. Александровіча аб картаграфіі ВКЛ у эпоху Ягелонаў, Л.П. Собалевай аб міфах і рэальных фактах з біяграфіі Соф'і Гальшанскай, А.А. Скеп'ян аб уплыве вялікакняжацкага двара на фарміраванне культурных эліт ВКЛ у XVI ст., Н.У. Сліж аб маралі і норавах вялікага князя і шляхты ў эпоху Жыгімонта Аўгуста, В.Ф. Голубева аб Боне Сфорца і Жыгімонце Аўгусце як арганізатарах аграрнай рэформы ў ВКЛ, І.А. Бортніка аб ролі дзяржаўнай улады ў сістэме рэлігійных адносін паводле Сандамірскай канфедэрацыі, В.М. Цемушава аб літоўска-маскоўскай мяжы ў другой палове XV — пачатку XVI ст., а таксама матэрыялы шэрагу ішых даследчыкаў.

Заўвага: сайт утрымлівае толькі змест зборніка, але не тэксты артыкулаў.

Усе матэрыялы бібліятэкі атрыманы з агульнадаступных крыніц. Сайт Adverbum.org не ўтрымлівае файлаў кніг, а прапануе спасылкі на іх. Спасылкі на кнігі па гісторыі даюцца выключна з мэтай азнаямлення. Калі спасылка не працуе, калі ласка, паведаміце аб гэтым у каментарах або праз форму сувязі.


Змест:
Прывітальнае слова старшыні Ашмянскага раённага выканаўчага камітэта Ю.У. Адамчыка
Приветственное слово председателя Новогрудского районного исполнительного комитета А.К. Кулака
Приветственное слово Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Литовской Республики и Финляндской Республике В.Н. Дражина
Приветственное слово Первого секретаря Посольства Украины в Республике Беларусь О.Е. Сиротина
Выступленне Старшыні Прэзідыўма НАН Беларусі, доктара эканамічных навук, прафесара М.У. Мясніковіча
Выступленне дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктара гістарычных навук А.А. Кавалені
К проблеме юбилеев династии Ягеллонов и Романовых. Н.Г. Лобач (Москва, Россия), Г.Ч. Лянькевич (Минск, Беларусь), И.В. Суховецкий (Киев, Украина)

Новыя інтэрпрэтацыі традыцыйных гістарычных крыніц, нетрадыцыйныя крыніцы
Колышко М. Попытка выяснить происхождение родового герба династии Ягеллонов
Ворончук И.А. Акты гродских и земских судов как источник генеалогических исследований (на примере Волыни XVI–XVII вв.)
Бектинеев Ш.И. Региональные денежные системы ВКЛ в середине XIII — первой трети XV в.
Дзярновіч А.І. «З Ягайлам нам прыйшло Вялікае княства»: візія гісторыі Польшчы і ВКЛ у вершаваным уганараванні ўладароў «Pamiętnik xiążat y krylow polskich» з фондаў Радзівілаўскага архіва (AGAD)
Доўнар А.Б. Прывілей на магдэбургскае права мястэчку Баруна 1705 г.
Свяжынскі У.М. Моўная сітуацыя ў ВКЛ пры Ягелонах
Груша А.І. Ад «п(а)на Б(о)га» да «п(а)на г(о)с(по)д(а)ря»: як «палеограф» можа дапамагчы «гісторыку»
Alexandrowicz, S. Kartografia Wielkiego Księstwa Litewskiego w dobie Jagiellonów

Манарх і яго двор
Собалева Л.П. Соф’я Гальшанская: міфы і рэальныя факты
Скеп’ян А.А. Уплыў вялікакняжацкага двара на фарміраванне культурных эліт ВКЛ у XVI ст.
Скеп’ян А.А. Удзел двара ВКЛ і канцлера ВКЛ у Венскім кангрэсе 1515 г.
Сліж Н.У. Мараль і норавы вялікага князя і шляхты ў эпоху Жыгімонта Аўгуста
Голубеў В.Ф. Бона Сфорца і Жыгімонт Аўгуст — ініцыятары і арганізатары Вялікай аграрнай рэформы ў ВКЛ

Манарх і грамадства
Касцюк М.П. Ягелоны як прадстаўнікі дынастычнай формы праўлення
Васильев С.В. К вопросу о чешском правовом влиянии в ВКЛ
Шаланда А.І. Казімер Ягайлавіч і гербавая легенда роду Валовічаў
Белоус Н.А. Политика Ягеллонов в отношении города Киева
Янушкевіч А.М. Палітычная эмансіпацыя шляхты ВКЛ у сярэдзіне XVI ст.: патрэба перагляду праблемы
Бортнік І.А. Пытанне ролі дзяржаўнай улады ў сістэме рэлігійных адносін паводле «Сандамірскай канфесіі»
Шеков А.В. О восточной границе Ягеллонов в представлении московских дипломатов начала XVI в.
Цемушаў В.М. Літоўска-маскоўская граніца ў другой палове XV — пачатку XVI ст.
Мацук А.У. Аўгуст ІІІ і Трыбунал ВКЛ

Першыя крокі ў гістарычную навуку (выступленні вучняў Ашмяншчыны)
Датчук В. Цудадзейны абраз Маці Божай Барунскай
Петровская Т. Славный земляк — Зыгмунт Минейко
Янч М. Манументальнае дойлідства Беларусі XVI–XVII стст. Гістарычны лёс Гальшанскага замка

Рэзалюцыя Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Ягелоны: дынастыя, эпоха, спадчына»
Спіс скарачэнняў
Інфармацыя аб аўтарах