Зборнікі артыкулаў, матэрыялы і тэзісы канферэнцый па гісторыі

Рубрыка ўтрымлівае змест зборнікаў артыкулаў, матэрыялаў і тэзісаў канферэнцый па гісторыі, гістарычных навуках і дысцыплінах. У некаторых выпадках зборнікі артыкулаў змяшчаюцца цалкам. Глядзі таксама рубрыкі «Гістарычныя часопісы» і «Артыкулы».

МАТЭРЫЛЫ КАНФЕРЭНЦЫЙ І ЗБОРНІКІ АРТЫКУЛАЎ ПА ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСІ


ВЫДАННІ, ЯКІЯ ПРАЦЯГВАЮЦЦА. СЕРЫЙНЫЯ ВЫДАННІ

Беларускае Падзвінне


Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі


Сімяон Полацкі


Віцебскія старажытнасці


Религия и общество


Полацкі музейны штогоднік


Studia Historica Europae Orientalis


Навуковыя працы Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы


Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі