Етимологичний словник української мови. Т. 2. Д — К

Етимологичний словник української мови. Т. 2. Д - ККніга: Етимологичний словник української мови. Т. 2. Д — Копці. — Київ : Наукова думка, 1985. — 571 с.

Характарыстыка: Другий том «Етимологічного словника української мови» містить слова на літери Д — К (Копці). У ньому подається етимологія і характеризується стан етимологічної розробки всіх зафіксованих у XIX і XX стст. слів української літературної мови та діалектів, за винятком найрегулярніше утворюваних похідних форм, пов’язаних із наведеними в словнику, і застарілих або вузькофахових термінів іншомовного походження. Розглядаються також етноніми і власні імена людей.

Фармат: Djvu.

Памер: 7,97 MB.

Крыніца/Джерело/Источник: Ізборник.

Мова/Язык: украінская/українська/украинский.

СПАМПАВАЦЬ КНІГУ = СКАЧАТЬ КНИГУ.

Кніга (назва па-беларуску): Этымалагічны слоўнік ўкраінскай мовы. Т. 2. Д — К.

Характарыстыка (па-беларуску): Другі том «Этымалагічнага слоўніка ўкраінскай мовы» ўтрымлівае словы на літары Д — К (Копці). У ім падаецца этымалогія і характарызуецца стан этымалагічнай распрацоўкі ўсіх зафіксаваных у ХІХ–ХХ стст. слоў украінскай літаратурнай мовы і дыялектаў, акрамя вытворных форм, што найболш рэгулярна ўтвараюцца ад прыведзеных у слоўніку, а таксама састарэлых і вузкаспецыяльных тэрмінаў іншамоўнага паходжання. Разглядаюцца таксама этнонімы і ўласныя імёны людзей.

Книга (название по-русски): Этимологический словарь украинского языка. Т. 2. Д — К.

Второй том «Этимологического словаря украинского языка» содержит слова на буквы Д — К (Копці). В нём даётся этимология и характеризуется состояние этимологической разработки всех зафиксированных в XIX и XX вв. слов украинского литературного языка и диалектов, за исключением производных форм, которые наиболее регулярно образуются от приведённых в словаре, а также устаревших и узкоспециальных терминов иноязычного происхождения. Рассматриваются также этнонимы и собственные имена людей.

Усе матэрыялы бібліятэкі атрыманы з агульнадаступных крыніц. Сайт Adverbum.org не ўтрымлівае файлаў кніг, а прапануе спасылкі на іх. Спасылкі на кнігі па гісторыі даюцца выключна з мэтай азнаямлення. Калі спасылка не працуе, калі ласка, паведаміце аб гэтым у каментарах або праз форму сувязі.