Енциклопедія історії України. У 10 т. Т. 3. Е — Й

Енциклопедія історії України. Т. 3. Е - ЙКніга: Енциклопедія історії України. У 10 т. Т. 3. Е — Й / Редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. — Київ : Наук. думка, 2005. — 672 с.; іл.

Характарыстыка: Наприкінці 1980-х рр. в Україні розгорнулася науково-дослідна робота, пов’язана з теоретичним переосмисленням вітчізняної історії, дослідженням її «білих плям», опрацюванням нової періодізації історічного процесу, виявленням належного місця української історії в історії людства. Це дозволило приступити до підготування якісно іншого словника (порівняно зі словником «Радянської енциклопедії исторії України», де більше половини всіх статей було присвячено періоду після 1917 р.).

Третій том «Енциклопедії історії України» містить слова на літери від Е по Й включно.

Кніга (назва па-беларуску): Энцыклапедыя гісторыі Украіны. У 10 т. 3. 1. Е — Й.

Характарыстыка (па-беларуску): У канцы 1980-х гг. у Украіне разгарнулася навукова-даследчая работа, звязаная з тэарэтычным пераасэнсаваннем айчыннай гісторыі, вывучэннем яе «белых плям», распрацоўкай новай перыядызацыі гістарычнага працэсу, вызначэннем належнага месца украінскай гісторыі ў гісторыі чалавецтва. Гэта дазволіла прыступіць да падрыхтоўкі якасна іншага энцыклапедычнага выдання (у параўнанні з «Савецкай энцыклапедыяй гісторыі Украіны», дзе больш паловы артыкулаў былі прысвечаны перыяду пасля 1917 г.).

Трэці том «Энцыклапедыі гісторыі Украіны» утрымлівае словы на літары ад Е па Й уключна.

Книга (название по-русски): Энциклопедия истории Украины. В 10 т. Т. 3. Е — Й.

Характеристика (по-русски): В конце 1980-х гг. в Украине развернулась научно-исследовательская работа, связанная с теоретическим переосмыслением отечественной истории, изучением её «белых пятен», разработкой новой периодизации исторического процесса, определением надлежащего места украинской истории в истории человечества. Это позволило приступить к подготовке качественно нового энциклопедического издания (по сравнению с «Советской энциклопедией истории Украины», где более половины статей было посвящено периоду после 1917 г.).

Третий том «Энциклопедии истории Украины» содержит слова на буквы от Е по Й включительно.

Фармат: Pdf.

Памер: 76,4 MB.

Крыніца/Джерело/Источник: Электронная бібліятэка Інстытута гісторыі Украіны НАН Украіны.

Мова/Язык: украінская/українська/украинский.

Спампаваць/Скачать.

Усе матэрыялы бібліятэкі атрыманы з агульнадаступных крыніц. Сайт Adverbum.org не ўтрымлівае файлаў кніг, а прапануе спасылкі на іх. Спасылкі на кнігі па гісторыі даюцца выключна з мэтай азнаямлення. Калі спасылка не працуе, калі ласка, паведаміце аб гэтым у каментарах або праз форму сувязі.