Commentarii Polocenses historici. — 2005. — Том II

Commentarii Polocenses historici 2005 Т. 2Часопіс: Commentarii Polocenses historici. — 2005. — Том II.

Характарыстыка: Commentarii Polocenses historici (Полацкія гістарычныя запіскі) — навуковае выданне, якое выходзіла раз на год у 2004–2006 гг. Часопіс быў арыентаваны на асвятленне падзей рэгіянальнай гісторыі. Асноўная частка публікацый датычылася Полацка і Полацкай зямлі ХVI–ХVIII стст., але друкаваліся і артыкулы па ХIХ–ХХ стст. Акрамя артыкулаў і паведамленняў, у часопісе друкаваліся тэксты гістарычных крыніц і рэцэнзіі на гістарычныя працы.

У II томе часопіса Commentarii Polocenses historici (2005 г.) змешчаны артыкулы Андрэя Янушкевіча пра захоп Полацка маскоўскім войскам у 1563 г., Максіма Гардзеева пра акты па праблемах самакіравання ў кнігах полацкага магістрата другой паловы XVII ст., Зміцера Мацвейчыка пра лёсы паўстанцаў 1830–1831 гг. з Віцебскай губерні, паведамленне Віталя Галубовіча пра адну арэнду ў Полацкім ваяводстве ў сярэдзіне ХVII ст., а таксама іншыя матэрыялы.

Змест тома:

АРТЫКУЛЫ
Андрэй Янушкевіч. Захоп Полацка маскоўскім войскам у 1563 г.
Максім Гардзееў. Акты па праблемах самакіравання паводле полацкіх магістрацкіх кніг другой паловы XVII ст.
Зміцер Мацвейчык. «Вялікая эміграцыя» і лёсы паўстанцаў 1830–1831 гг. з Віцебскай губерні
Андрэй Самусік. Вышэйшая адукацыя на ўсходзе Беларусі ў першай трэці ХІХ ст.
Юры Грыбоўскі. Беларускія эмігранты з краінаў Паўднёвай Амерыкі — добраахвотнікі ў Польскіх узброеных сілах на Захадзе (1940–1945 гг.)
Наталля Рыбак. Канфесійная палітыка савецкай улады ў адносінах да каталіцкага касцёла ў 1944–1949 гг. (на прыкладзе Полацкай вобласці)

ПАВЕДАМЛЕННІ
Віталь Галубовіч. Да гісторыі адной арэнды ў Полацкім ваяводстве ў сярэдзіне ХVII ст.

МАТЭРЫЯЛЫ
Андрэй Радаман, Віталь Галубовіч, Дарыюс Вілімас. Земскія ўраднікі Віцебскага ваяводства ў другой палове ХVI — першай палове ХVII ст.
Аляксей Шаланда. Апісанне вяселле Цімаша Хмяльніцкага ў 1652 г.

РЭЦЭНЗІІ
Віталь Галубовіч. На кнігу: Блинова Т.Б. Иезуиты в Беларуси. Роль иезуитов в оргоанизации образования и просвещения. Гродно: ГрГУ, 2002. 427 с.
Віталь Галубовіч. На кнігу: Kadulska I. Akademia Połocka. Ośrodek kultury na Kresach 1812–1820. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. 2004. 312 s.