Чараўко В.У. Вывучэнне пахавальных помнікаў Беларускага Падзвіння XIV — XVIII стст. у дарэвалюцыйны перыяд

Чараўко В.У. Вывучэнне пахавальных помнікаў Беларускага Падзвіння XIV – XVIII стст. у дарэвалюцыйны перыядАртыкул: Чараўко В.У. Вывучэнне пахавальных помнікаў Беларускага Падзвіння XIV — XVIII стст. у дарэвалюцыйны перыяд / В.У. Чараўко // Гістарычна-археалагічны зборнік. — 2010. — Вып. 25. — С. 271-275.

Анатацыя: Першыя звесткі аб дзеяннях, якія могуць быць кваліфікаваны як аматарскія раскопкі пахавальных помнікаў Беларускага Падзвіння, адносяцца да канца XVIII ст. Археалагічнае вывучэнне познесярэднявечных курганоў і жальнікаў праводзілася ў ХІХ ст. Дадзеныя пахавальныя помнікі даследаваліся Д. Заленга-Хадакоўскім, М.Ф. Кусцінскім, А.М. Семянтоўскім, Е.Р. Раманавым. Ф.В. Пакроўскі апублікаваў археалагічныя карты Віленскай і Ковенскай губерняў, у якіх былі пазначаны некаторыя старыя могілкі.

Аднак у дарэвалюцыйны перыяд пахавальныя помнікі XIV — XVIII стст. прадметам спецыяльнага даследавання не сталі. Іх выяўленне і вывучэнне мела выпадковы характар, што не змяншае каштоўнасць гэтых адкрыццяў.

Фармат: Pdf.

Памер: 4,1 МB.

Скачать статью/Спампаваць артыкул.