Чараўко В.У. Археалагічнае вывучэнне могільніка каля в. Івесь Глыбоцкага раёна ў 2010 — 2011 гг.

Чараўко В.У. Археалагічнае вывучэнне могільніка каля в. Івесь Глыбоцкага раёна ў 2010 – 2011 гг.Артыкул: Чараўко, В.У. Археалагічнае вывучэнне могільніка каля в. Івесь Глыбоцкага раёна ў 2010 — 2011 гг. / В.У. Чараўко // Полацк у гісторыі і культуры Еўропы: матэрыялы Міжнар. навук. канф. (Полацк, 20 — 23 мая 2012 г.); рэдкал.: А.А. Каваленя [і інш.]; навук. рэд., уклад. В.М. Ляўко. — Мінск: Беларуская навука, 2012. — С. 417-426.

Анатацыя: Артыкул прысвечаны апісанню археалагічных даследаванняў на грунтовым могільніку каля в. Івесь Глыбоцкага раёна Віцебскай вобласці ў 2010 — 2011 гг. Мэтай даследаванняў было вывучэнне пахавальных помнікаў XIV — XVIII стст.

Магілы на даследаваным могільніку пазначаны абкладкамі з буйных камянёў, у галавах/нагах камяні больш буйныя. На некаторых камянях высечаны крыжы. Магільныя насыпы адсутнічаюць. Магілы арыентаваны па лініі «ўсход — захад». Плошча шурфоў склала 34,5 кв.м. Усяго было ўскрыта 11 пахаванняў.

Аннотация: Статья посвящена описанию археологических разведок на грунтовом могильнике возле деревни Ивесь Глубокского района Витебской области в 2010 — 2011 гг. Целью разведок было исследование погребальных памятников XIV — XVIII веков.

Могилы на исследуемом кладбище маркированы обкладками из крупных камней, в головах/ногах камни наиболее крупные. На некоторых камнях высечены кресты. Могильные насыпи отсутствуют. Могилы ориентированы по линии «восток — запад». Площадь шурфов составила 34,5 кв.м. Всего было вскрыто 11 погребений.

Фармат: Pdf.

Памер: 721 КB.

Скачать статью/Спампаваць артыкул.