Чараўко В.У. Археалагічныя разведкі на грунтовым могільніку каля в. Івесь Глыбоцкага раёна ў 2010 годзе

Чараўко В.У. Археалагічныя разведкі на грунтовым могільніку каля в. Івесь Глыбоцкага раёна ў 2010 годзеАртыкул: Чараўко, В.У. Археалагічныя разведкі на грунтовым могільніку каля в. Івесь Глыбоцкага раёна ў 2010 годзе / В.У. Чараўко // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. — 2012. — Вып. 23. — С. 379-383.

Анатацыя: Артыкул прысвечаны апісанню археалагічных разведак на грунтовым могільніку каля в. Івесь Глыбоцкага раёна Віцебскай вобласці. Мэтай раведак было вывучэнне пахвальных помнікаў XIV — XVIII стст. Плошча шурфа склала 12 кв.м.

Было ўскрыта 4 пахаванні, у т.л. 3 мужчынскія і 1 дзіцячае. Касцякі арыентаваны галавой на захад. Глыбіня залягання склала 0,6 — 0,96 м. У дзіцячым пахаванні выяўлены фрагмент сценкі керамічнага гаршка, 2 цвікі ад труны з фрагментамі драўніны. Астатнія пахаванні безынвентарныя. Пазамагільны інвентар прадстаўлены фрагментамі керамікі. Асаблівасці формы і арнаментацыі венцаў, фармовачнай масы дазваляюць датаваць кераміку XIV — XV стст.

Аннотация: Статья посвящена описанию археологических разведок на грунтовом могильнике возле деревни Ивесь Глубокского района Витебской области. Целью разведок было исследование погребальных памятников XIV – XVIII веков.

Площадь шурфа составила 12 кв.м. Было вскрыто 4 погребения, в том числе 3 мужских и одно детское. Скелеты ориентированы головой на запад. Глубина залегания – 0,6 – 0,96 м. В детском погребении выявлен фрагмент стенки керамического горшка, 2 гвоздя от гроба с фрагментами древесины. Внемогильный инвентарь представлен фрагментами керамики. Особенности формы и орнаментации венчиков, формовочной массы позволяют датировать керамику XIV – XV вв.

Фармат: Pdf.

Памер: 2,2 МB.

Скачать статью/Спампаваць артыкул.