Беларускі гістарычны часопіс. — 1993. — № 3

Беларускі гістарычны часопіс 1993 № 3Часопіс: Беларускі гістарычны часопіс. — 1993. — № 3 (3).

Характарыстыка: Беларускі гістарычны часопіс — навуковае і навукова-метадычнае ілюстраванае выданне. Асноўная аўдыторыя БГЧ — настаўнікі школ, выкладчыкі, студэнты вышэйшых навучальных устаноў. Першы нумар БГЧ выйшаў у 1993 г. У № 3 Беларускага гістарычнага часопіса за 1993 г. змешчаны артыкулы Алега Іова пра Турава-Пінскае княства ў Х–ХІІ стст., Валерыя Пазднякова пра паўднёвую Беларусь у складзе ВКЛ, Віктара Пасталіцы пра бітву на Сініх Водах, Людмілы Міхайлоўскай пра Тэўтонскі ордэн у еўрапейскіх палітычных адносінах канца ХIV — першай трэці ХV ст., Міхася Біча пра нацыянальнае і аграрнае пытанні ў час паўстання 1863–1864 гг., а таксама шэраг іншых публікацый.

Фармат: Pdf.

Памер: 18,3 MB.

Крыніца: сайт Календарь Могилёва.

Спампаваць часопіс/Скачать журнал.

Змест нумара:

ПЕРШЫ З’ЕЗД БЕЛАРУСАЎ СВЕТУ

ТУРАЎСКАЯ ЗЯМЛЯ
Алег Іоў. Турава-Пінскае княства ў Х–ХІІ стст.
Валеры Пазднякоў. Паўднёвая Беларусь у складзе ВКЛ
Валеры Галко. Кірыла Тураўскі і яго спадчына
Васіль Кушнер. Далучэнне да Кірылатураўскага руху

ДА 130-ГОДДЗЯ ПАЎСТАННЯ Ў ПОЛЬШЧЫ, БЕЛАРУСІ, ЛІТВЕ
Міхась Біч. Нацыянальнае і аграрнае пытанні ў час паўстання 1863–1864 гг.
Валянціна Грыгор’ева. Каталіцкае і праваслаўнае духавенства ў паўстанні 1863 г.
Валеры Касмылёў. Польская эмблематыка ў грамадска-палітычным руху на Беларусі ў пачатку 60-х гг. ХІХ ст.
З хронікі баявых сутычак паўстанцаў. (Публікацыя Алены Філатавай)

ДА 75-ГОДДЗЯ БЕЛАРУСКАЙ НАРОДНАЙ РЭСПУБЛІКІ
Усебеларускі з’езд 1917 года: сведчанне сучасніка. (Публікацыя Віталя Скалабана)

З ВАЕННАЙ ГІСТОРЫІ
Віктар Пасталіца. Бітва на Сініх Водах

З ГІСТОРЫІ ДЫПЛАМАТЫІ
Людміла Міхайлоўская. Тэўтонскі ордэн у еўрапейскіх палітычных адносінах канца ХIV — першай трэці ХV ст.

МЕТОДЫКА. ВОПЫТ
Ірына Чыкалава. Гісторыя культуры Беларусі. Прыкладная праграма курса (факультатыва)
Васіль Ракуць. Першае спатканне з гісторыяй

ГІСТОРЫЯ І КАМП’ЮТЭР
Віктар Кудрашоў, Вольга Ліпніцкая. Выкарыстанне баз даных гісторыкамі Беларусі

ВЯДОМЫЯ І НЕВЯДОМЫЯ ІМЁНЫ
Уладзімір Адамушка. Ігнат Дварчанін — рэвалюцыянер, гісторык, паэт

Навуковае жыццё
Літаратура ў дапамогу настаўніку

Содержание
Summary