Гісторыя Беларусі. Курс лекцый. Частка 2

Гісторыя Беларусі. Курс лекцый. Частка 2

Кніга: Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Ч. 2. ХІХ - ХХ стст.: Курс лекцый / П.І. Брыгадзін, У.Ф. Ладысеў, П.І. Зялінскі [і інш.]. — Мн.: РІВШ БДУ, 2002. — 656 с.

Характарыстыка: другая частка сумеснага праекта гродзенскіх і мінскіх гісторыкаў. Перыяд новага і навейшага часу ў еўрапейскай гісторыі адзначаны глыбіннымі ўзрушэннямі, рэвалюцыямі, дзвюмя сусветнымі войнамі, буйнейшай аварыяй на Чарнобыльскай АЭС. Гэтыя падзеі пакінулі глыбокі адбітак на лёсе беларускага народа. У кнізе прасочаны складаныя праблемы фарміравання беларускай нацыі, нацыянальна-дзяржаўнага будаўніцтва, эканамічнага, сацыяльна-палітычнага і духоўнага развіцця беларускага народа.

Фармат: Djvu.

Памер: 5,23 MB.

Спампаваць кнігу/Скачать книгу.

Усе матэрыялы бібліятэкі атрыманы з агульнадаступных крыніц. Сайт Adverbum.org не ўтрымлівае файлаў кніг, а прапануе спасылкі на іх. Спасылкі на кнігі па гісторыі даюцца выключна з мэтай азнаямлення. Калі спасылка не працуе, калі ласка, паведаміце аб гэтым у каментарах або праз форму сувязі.


Змест:
Уступ
Тэма І. Беларусь у перыяд ад падзелаў Рэчы Паспалітай да буржуазных рэформаў (канец XVIII ст. — 1861 г.)
Лекцыя 1. Прававое і сацыяльна-эканамічнае становішча Беларусі пасля далучэння да Расіі
Лекцыя 2. Урадавая палітыка
Лекцыя 3. Вайна 1812 г. Грамадска-палітычны рух на Беларусі
Лекцыя 4. Развіццё культуры
Тэма ІІ. Станаўленне буржуазнага грамадства
Лекцыя 5. Буржуазныя рэформы
Лекцыя 6. На шляху капіталістычнага развіцця
Лекцыя 7. Асаблівасці саслоўнай урадавай палітыкі ў 60–90-я гг. ХІХ ст.
Лекцыя 8. Грамадскі рух у другой палове ХІХ ст.
Тэма ІІІ. Беларусь у пачатку ХХ ст.
Лекцыя 9. Нацыянальны і сацыяльны склад грамадства
Лекцыя 10. Эканамічнае і грамадска-палітычнае жыццё
Лекцыя 11. Рэвалюцыйныя падзеі ў пачатку ХХ ст.
Лекцыя 12. Культура Беларусі
Тэма IV. Беларусь на пераломе эпох
Лекцыя 13. Першая сусветная вайна і Беларусь
Лекцыя 14. Падзеі Лютаўскай рэвалюцыі ў Беларусі
Лекцыя 15. Кастрычніцкая рэвалюцыі і лёс Беларусі
Лекцыя 16. Станаўленне беларускай дзяржаўнасці
Лекцыя 17. Польска-савецкая вайна і Беларусь
Тэма V. Беларусь у 20–30-я гг. ХХ ст.
Лекцыя 18. Дзяржаўнае і нацыянальна-культурнае будаўніцтва ў 20-я гг.
Лекцыя 19. Сацыяльна-эканамічныя пераўтварэнні ў 20–30-я гг.
Тэма VI. Заходняя Беларусь у складзе Польшчы
Лекцыя 20. Умовы жыцця насельніцтва краю ў складзе Польшчы
Лекцыя 21. Нацыянальна-вызваленчы рух
Тэма VII. Беларусь у перыяд другой сусветнай вайны
Лекцыя 22. Першы этап вайны
Лекцыя 23. Нямецкая акупацыя Беларусі
Лекцыя 24. Антыфашысцкая барацьба
Тэма VIIІ. Развіццё БССР у 1945–1985 гг.
Лекцыя 25. Аднаўленне гаспадаркі і развіццё БССР у першае пасляваеннае дзесяцігоддзе
Лекцыя 26. Грамадска-палітычнае жыццё ў 1950–1980-х гг.
Лекцыя 27. Сацыяльна-эканамічнае развіццё ў 1950–1980-х гг.
Тэма ІХ. Беларусь на шляху сістэмных пераўтварэнняў
Лекцыя 28. Дасягненне незалежнасці
Лекцыя 29. Эканоміка, палітыка, культура Беларусі: тэндэнцыі развіцця
Храналогія
Літаратура
Крыніцы