Гісторыя Беларусі ў 6 т. Том 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай

Гісторыя Беларусі ў 6 т. Том 3

Кніга: Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 3. Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVII - XVIII стст.) / Ю. Бохан [і інш.]; Рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. — Мн.: Экаперспектыва, 2004. — 344 с.; іл.

Характарыстыка: найноўшае абагульняючае акадэмічнае выданне па гісторыі Беларусі.

Анатацыя: У трэцім томе разглядаецца мінулае нашай Бацькаўшчыны ў перыяд знаходжання беларускіх зямель у складзе Рэчы Паспалітай. Адлюстраваны найважнейшыя пытанні ўнутранага і знешняга жыцця дзяржавы «двух народаў», якія тычыліся беларускіх зямель, асноўныя напрамкі сацыяльна-эканамічнага і культурнага развіцця Беларусі.

Фармат: Djvu.

Памер: 9,41 MB.

Спампаваць кнігу/Скачать книгу.

Усе матэрыялы бібліятэкі атрыманы з агульнадаступных крыніц. Сайт Adverbum.org не ўтрымлівае файлаў кніг, а прапануе спасылкі на іх. Спасылкі на кнігі па гісторыі даюцца выключна з мэтай азнаямлення. Калі спасылка не працуе, калі ласка, паведаміце аб гэтым у каментарах або праз форму сувязі.


Змест:
Уводзіны (Ю. Бохан).
Гістарыяграфія (Ю. Бохан).
Крыніцы (Ю. Бохан).
РАЗДЗЕЛ 1. БЕЛАРУСКІЯ ЗЕМЛІ Ў ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XVII ст.
Глава 1. ЭКАНАМІЧНАЕ I ПАЛІТЫЧНАЕ СТАНОВІШЧА ў ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ ХVІІ ст.
1. Эканамічны ўздым (В. Голубеў).
2. Беларусь у інтэрвенцыйнай вайне Рэчы Паспалітай 1604 — 1618 гг. (Г. Сагановіч).
Глава 2. РЭЛІГІЙНАЕ I КУЛЬТУРНАЕ ЖЫЦЦЁ.
1. Рэфармацыя і контррэфармацыя (Л. Іванова).
2. Царкоўна-рэлігійная палеміка (Л. Іванова).
3. Пачатак барока (Л. Іванова).
РАЗДЗЕЛ 2. БЕЛАРУСЬ У СЯРЭДЗІНЕ XVII — ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XVIII ст.
Глава 1. ВОЙНЫ СЯРЭДЗІНЫ XVII — ПЕРШАЙ ПАЛОВЫ XVIII ст.
1. Казацка-сялянская вайна (Г. Сагановіч).
2. Вайна Расіі з Рэччу Паспалітай 1654 — 1667 гг. (Г. Сагановіч).
3. Грамадзянская вайна ў Вялікім княстве Літоўскім (1696 — 1700 гг.) (У. Емельянчык).
4. Беларусь у Паўночнай вайне і паглыбленне палітычнага крызісу ў першай палове XVIII ст. (У. Пашкевіч).
Глава 2. САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАЕ РАЗВІЦЦЁ.
1. Дэмаграфічны і эканамічны крызіс (другая палова XVII — пачатак XVIII ст.) (У. Пашкевіч).
2. Шляхі пераадолення крызісу. Становішча сялянства (В. Голубеў, П. Лойка).
3. Сялянскія выступленні (П. Лойка).
Глава 3. ДУХОЎНАЕ ЖЫЦЦЁ.
1. Росквіт эпохі сарматызму (Л. Іванова).
2. Міжканфесійныя адносіны (С. Марозава).
РАЗДЗЕЛ 3. БЕЛАРУСЬ У ДРУГОЙ ПАЛОВЕ XVIII ст.
Глава 1. ГАСПАДАРЧАЕ АЖЫЎЛЕННЕ.
1. Феадальная гаспадарка (П. Лойка).
2. Аграрная рэформа Антонія Тызенгаўза (В. Голубеў, І. Кітурка).
3. Становішча гарадоў (Ю. Бохан).
4. Развіццё гандлю (Ю. Бохан).
Глава 2. ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНАЕ ЖЫЦЦЁ.
1. Дзяржаўныя рэформы другой паловы 60-х гг. XVIII ст. (У. Емельянчык).
2. Уключэнне зямель Усходняй Беларусі ў склад Расійскай імперыі (У. Емельянчык).
3. Чатырохгадовы (1788 — 1792) сейм і значэнне яго рашэнняў для Беларусі (У. Емельянчык).
4. Таргавіцкая канфедэрацыя і адыход да Расіі цэнтральных і паўднёвых зямель Беларусі (У. Емельянчык).
5. Паўстанне 1774 г. у Беларусі. Трэці падзел Рэчы Паспалітай (У. Емельянчык).
Глава 3. МАТЭРЫЯЛЬНАЯ І ДУХОЎНАЯ КУЛЬТУРА ЭПОХІ АСВЕТНІЦТВА.
1. Адукацыя і навука (С. Кузняева).
2. Літаратура (Л. Собалева).
3. Магнацкія культурныя цэнтры (С. Кузняева).
4. Мяшчанская і сялянская культура (У. Сосна).
5. Рэлігійнае становішча (С. Марозава).
Заключэнне (Ю. Бохан).
Бібліяграфія.
Храналогія гісторыі Беларусі ў часы Рэчы Паспалітай.
Паказальнік імёнаў.
Геаграфічны паказальнік.